Elektronska pošta:
info@gipin.si

Telefon:
035 660 547

INŽENIRING

Podjetje Gipin d.o.o. je  podjetje, ki svoje pogodbe izpolnjujemo dosledno in kakovostno.

Osnovna dejavnost podjetja je kompletni inženiring pri vodenju investicij, ki obsega izvajanja del in nalog v vseh fazah investicijskih procesov. Obseg dejavnosti je posledica izkazanega interesa kupcev, da predajo vsa dela enemu podjetju, ki organizira in skrbi za nemoteno izvajanje vseh del.

Izročitev zgrajenega objekta v obratovanje vključno z šolanjem vzdrževalnega osebja.

Opravljamo investicijska, pogodbeno servisna in vzdrževalna dela tudi v tujini.  

 

GIPIN d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Avstrija) v letu 2019. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza izvoznih priložnosti za GIPIN d.o.o. na avstrijskem trgu.

" Naložbo sofinancira Republika Slovenika in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj" Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okvirju " operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si 

 

w-video