Elektronska pošta:
info@gipin.si

Telefon:
035 660 547

INŠTALACIJE

Izvedba instalacijskih del stanovanjskih in industrijskih objektov:

• Strojna dela

 • Ogrevanje,
 • Prezračevanje,
 • Vodovod,
 • Kanalizacija,
 • Klimatizacija

• Elektro dela

 • Razsvetljava
 • Strelovodna zaščita
 • Telekomunikacije
 • Energetske inštalacije
 • Šibkotočne inštalacije
 • Inštalacije stanovanjskih objektov
 • Ozemljitve
w-video